gototop

FOLKtime - Vaše brána do světa folku

FOLKtime, folk, country, tramp, jazz, swing, rock, fejeton, reportáže, chat, inzerce, aktuality, rozhovory, recenze, MP3

01.04.2001 Jak je to se zpěvem IV.díl (Michal Pravec)    PDF Tisk Email
Seriály
HLASOVÁ CVIČENÍ
opakování, ale trochu jinak:

Pamatujete si z minulého dílu cvičení na bránici? Trochu jsem se bál, aby to mé vysvětlování nebylo komplikované, a tak jsem hledal nějaký odborný pramen, který by vám to vysvětlil ještě lépe než já. No a byl jsem úspěšný. Na webových stránkách školy zpěvu jsem objevil to, co jsem hledal v uspokojivé podobě. Proto mám možnost vše napravit a předložit vám cvičení, která jsou dobrá na úvodní protáhnutí bránice a rozkmitání hlasivek. Jsou tam i postřehy, o kterých jsem se ani minule nezmínil, např. o ochraně hlasivek při provádění těchto drilů, a tak jsem se rozhodl tato cvičení ocitovat.

Na úvod pár slov autorky a učitelky zpěvu paní Jany Reimontové.

Tato škola zpěvu vychází z mých několikaletých zkušeností v této oblasti. Některá cvičení jsou má vlastní, jiná jsou převzatá od lidí, se kterými jsem se setkala, a kteří mi tato cvičení doporučovali.

Předem bych chtěla poznamenat, že zpěv je podle mého názoru velice individuální záležitost a nějaký obecný recept na to, jak se naučit zpívat neexistuje. Proto si musíte z následujícího výčtu cvičení vybrat ta, která vám budou nejvíce vyhovovat a na to, jak "správně" zpívat, musíte přijít především vy sami.

CVIČENÍ PRVNÍ:

Nádech provádíme nosem, nadechujeme se postupně - nejprve vezmeme vzduch z bránice, bránice se pohybuje při nádechu směrem dozadu k páteři, dále pokračujeme s nádechem nahoru do plic, hrudník se pohybuje naopak dopředu a zkušenější z vás jistě zvládnou ještě se přinadechnout až dozadu na páteř. Při nádechu nikdy nezvedáme ramena! Po tomto na první pohled složitém nádechu dech zadržíme a můžeme začít zpívat. Při zpěvu se nesoustředíme na to, kolik dechu máme vypouštět, dech se bude vypouštět automaticky, jen se soustředíme na to, abychom zůstávali stále v tomto nádechovém postavení. Důležitá je zejména bránice zatažená dozadu, na kterou při zpěvu tlačíme (směrem dopředu), takže vzniknou 2 protichůdné síly, které nám umožní naprosto neuvěřitelně zesílit hlas.

POMŮCKA pro začátečníky: Dejte si ruce na břicho na bránici a nadechněte se a přitom tlačte rukama do bránice. V této pozici zůstaňte a zkuste tlačit dechem zpět do rukou a zároveň stále tlačte ruce na bránici směrem k páteři. Pokud se vám to podařilo, znáte pocit, kterého byste měli při zpěvu dosáhnout.

CVIČENÍ DRUHÉ:

Nyní začneme se zpěvem. Nejprve vás musím upozornit na to, že pokud budete mít při jakémkoliv z následujících cvičení pocit, že vás něco svírá, bolí nebo tlačí na hlasivkách nebo v krku, okamžitě přestaňte zpívat a vraťte se zpět k tomuto druhému cvičení! To je rada NAD ZLATO!!!

Nejdříve se nadechněte a vydechněte nosem. Znovu se nadechněte a při výdechu nosem (ústa jsou zavřená) se pokuste říct písmeno F. Při výdechu vydechněte co nejvíce vzduchu (prosím, neprovádějte toto cvičení, pokud máte rýmu, v tomto případě si raději dejte před nos kapesník. I když musím podotknout, že s rýmou se mnohdy zpívá mnohem lépe než bez ní.) Snažte se, aby písmeno F znělo co nejvýše v dutině ústní, pokud možno v místě, kde vám končí nos, nebo ještě lépe až v hlavě. Pokud se vám zdá, že toto cvičení už zvládáte, začněte místo F říkat FŇ. Až zvládnete i FŇ, zkuste následující. Už jste určitě někdy slyšeli jak kňučí pes. Tak to teď budete provádět také vy. Takže při výdechu nosem (ústa stále zavřená) nasaďte FŇ na nějakém vysokém tóně, na jednom z těch vyšších, které vyzpíváte a nejprve vydechněte vzduch potřebný k písmenům FŇ a poté nechte volně klesat tón směrem dolů až kam vám vystačí dech. Jednoduše řečeno "kňučte jako pes". Tón by se vám měl ozývat v hlavě, pokud cvičení provádíte správně. Ještě jedna poznámka, provádějte toto cvičení v dynamice piano (žádné řvaní není přípůstné). Až toto cvičení zvládnete v pianu, můžete postupně zesilovat. Důležité je, abyste zpívaný tón neustále cítili v hlavě. Pokud ho v hlavě necítíte, vraťte se zpět k písmenu F.

POMŮCKA pro začátečníky: Představte si mezi krkem a hlavou spojovací sloup, který je dutý, a tímto sloupem se snažte vytlačit tón nahoru do hlavy. Nebo si alespoň představte záklopku nahoře na patře, kterou se pokuste při zpěvu otevřít, a tón nechat volně projít až do hlavy.

DŮLEŽITÉ: Musíte mít neustále pocit uvolněného krku! Netlačte na hlasivky!

CVIČENÍ TŘETÍ:

Pokud se vám podařilo zvládnout cvičení druhé, blahopřeju a jako cvičení třetí si zkuste zpívat jakoukoliv píseň, ale způsobem popsaným ve cvičení druhém. Tj. zavřená ústa, tón se snažte dostat do hlavy a zpívejte alespoň zpočátku v dynamice piano a snažte se spíše než zpívat kňučet jako pes. Nezapomeňte na uvolněné hlasivky a krk a na nádech popsaný ve cvičení jedna. Pro uvolnění krku

při zpěvu nechejte jazyk volně položený v ústech a také bradu nechte volně spuštěnou dolů, přitom nezapoměňte mít zavřená ústa.

CVIČENÍ ČTVRTÉ:

Většinu následujících cvičení, včetně tohoto je nejlepší provádět za pomocí rozložených akordů a to shora dolů. Tzn. pokud je váš hlasový rozsah soprán, budete cvičení provádět takto: nejprve rozložený akord C dur - c2, g1, e1, c1 potom D dur - d2, a1, fis1, d1, dále E dur atd. až se dostane opět k C dur, ale tentokrát o oktávu výše tj. c3, g2, e2, c2. Rozložené akordy zpívejte podle vašeho hlasového rozsahu, a to po jednotlivých tónech stupnice (viz notová ukázka), ale i po půl tónech (tj. C dur, Cis dur, D dur, Dis dur...). Takže teď k samotnému cvičení. Rozložené akordy zpívejte na slabiku PIJ. Přitom se snažte, aby tón zněl co nejvíc v nose a v hlavně. Pokud se vám to nedaří, zopakujte si "psí kňučení" z předcházejících cvičení a až poté se vraťte k slabice PIJ. Cvičení provádějte postupně od dynamiky piano až po forte, ale nesmíte přitom cítit žádný tlak na hlasivky! Nezapomínejte se opírat o dech zadržený v bránici!

alt

CVIČENÍ PÁTÉ:

Toto cvičení opět provádějte rozloženými akordy. Tentokrát půjde o skupinu slabik GIN, GEN, GAN, GON. Každá slabika připadá na jeden z tónů rozloženého akordu. Snažte se zpívat co nejvíce v nose (v horní části nosu) a v hlavě (na čele).

Další cvičení, které pro Vás mám je podle mého názoru jedno z nejdůležitějších a nejlepších. Doufám, že se mi podaří ho popsat tak, abyste ho pochopili. Zavřete ústa a vydechněte pusou (zuby nechte u sebe!). Výdechem vám jdou rty od sebe a skrz ně propouštíte vzduch. Teď zkuste to samé s tím, že rozkmytáte rty od sebe a k sobě, tj. řekněte jakoby BRRRRRRRRRR se zavřenými ústy (BRRRRR neříkáte uvnitř pusy, tento zvuk vzniká pouze chvěním rtů, je to stejné jako když se malým dětem předvádí zvuk auta.) Pokud se vám to úspěšně podařilo, přidejte k tomu hlasivky, tj. tóny a dělejte BRRRRRRRR na jednotlivé tóny. Můžete si takhle zkusit zazpívat i nějakou písničku, výborně se tím uvolní krk a tóny se dostanou do správných míst, tj. do nosu a do hlavy. Výborně se tímto cvičením rozezpívávají vysoké tóny, zkuste si to sami a budete se divit, co vyzpíváte.

CVIČENÍ SEDMÉ:

Pokud vám už jdou hlavové tóny, tj. že necháváte vzduch volně plynout přes vaše hlasivky a rozezníváte je až v lebce, zkuste následující cvičení. Uvolněte krk a bradu spusťte dolů a otevřete ústa. Nadechněte se, vzduch zadržte na bránici a zkuste zazpívat HJAAAAAAAAAAAAA.... Vše musí být úplně uvolněné a zpívejte pouze slabým hláskem. Musíte cítit pouze to, jak vám v hlavě zní tón. Tj. tón cítíte od patra v ústech nahoru do hlavy. Od patra v ústech až dolů k bránici musí být naprosté uvolnění. Další tlak je až na bránici. Teď zkuste při zpívání HJAAAAA..... postupně více tlačit vzduch proti bránici, stále víc a víc, pokud zpíváte správně, měl by se tón postupně zesilovat. Potom zase tlak

na bránici povolujte a tón se bude zeslabovat. Provádějte toto cvičení vždy na jednom tónu. Nebo můžete provádět glissando, tj. postupně sklouzávat od jednoho tónu dolů nebo nahoru např. přes celou oktávu nebo přes celý váš hlasový rozsah.

UPOZORNĚNÍ: Zpěv je velice individuální záležitost, a tak za zlikvidování vašich hlasivek na těchto cvičeních nenesu žádnou zodpovědnost. Všechna tato cvičení provádíte jen na vlastní nebezpečí. Při dodržování všech mých zásad, zejména okamžitého přerušení zpěvu při pociťované bolesti nebo tlaku na hlasivkách, byste měli přežít bez úhony a ještě se něco úžasného naučit.

Doufám, že tato cvičení vám přijdou k duhu a se Slováckým pozdravem "Ať slúží" vás opouštím.

(pokračování příště)


Sdílet na...
Komentáře pro tento článek
Přidat Nový Hledat RSS
Jméno:
Email:
 
Název:
Naše hlavní město
 antispamová kontrola
UBBKód:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:-D:-):-(:-0:shock::confused:8-):lol::-x:-P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Internetové odkazy vkládejte pomocí UBBKódu (4. ikona zleva)!
 
xxx  - xxx   |90.176.216.xxx |30.08.2011 10:42:52
ve cvičení jedna máte chybu ještě jsem neviděl aby se bránice při nadechnutí tlačila dozadu k páteři. Jen pro informaci při nádechu bránice funguje vždy a vlastní vůlí to neovlivníte protože.... Kdyby bránice nefungovala tak nevyužijete plnou kapacitu plic. Ještě k tomu pohybu té bránice... nepohybuje se k páteři ani nikam dostran. Při nádechu jde bránice dolů do dutiny břišní aby v dutině hrudní udělala místo právě pro plíce. Vaše tvrzení že bránice jde k páteři je nereálné už jen proto že bránicí prochází dutá žíla, aorta a jícen!!!!
Samira Celme  - Pro xxx   |85.161.217.xxx |02.11.2011 20:02:35
Zo máte sice pravdu, ale ono je to myšleno, že při nádechu vpodstatě zatáhneme břicho (svou vůlí) :)
Ryba   |78.45.134.xxx |28.12.2012 19:05:48
Já znám jednoho a ten když při nádechu zatáhne břicho, tak si vždycky poslintá plnovous.
Lajk  - Věda není třeba a nic ti nedá ;)   |83.208.234.xxx |28.12.2012 01:43:54
Berete to moc teoreticky a vědecky..Vše by se mělo brát abstraktně a tak jak to člověk cítí, protože hudba je abstraktní pojem který by se měl cítit srdcem a ne hlavou.
Tímto jen chci podpořit to co říká komentář Samira Celme.
Maya  - Dýchání, technika   |188.95.127.xxx |12.11.2013 07:15:27
Vazeny kolego,
neni mi jasne, jak se dá nadechnout, zatáhnout břicho a zarověn aktivovat bránící.. Kdyz to uděláme tak, jak popisujete, vznikne dechová blokáda a tenze se automaticky přenáší do krku... To je špatně... Dech se spravne nikdy nikde nezadržuje, nikde neblokuje, nechává se volne cyrkulovat... Každy dýcháme jinak a to je treba respektovat a neznasilnovat cloveka aby najednou dělal neco jinak, kdyz je cely život mit např. Mělký dech. Společným cilem ale je, aby dech byl dostatečný, volný a nikde se neblokoval...
Více info na www.zpivanibezhranic.cz
Maya
Vladimír  - zajímavá diskuze   |46.173.194.xxx |05.01.2016 18:36:39
velmi zajímavé webové stránky a základech techniky dechu, toliko důležité pro zpěv. Velmi mě zaujaly i Vaše názory v diskuzi. Přidám i vlastní názor, zkušenost.

Autor přináší v dechových cvičeních užitečné poznatky. I v případě, že by některé tipy nebyly zcela správné, pokladem je hlavní rada - cokoliv krku, hlasivkám (hlavně nám samotným) nepříjemného - PŘESTAT a kontrolovat techniku Je zarážejíci, jak mnoho webů věnovaných zpěvu opomíjí tento zákad - za toto děkuji

Ze své zkušennosti podotknu, že i určitá "protisíla" působící zdánlivě proti bránici má smysl. Jde o sebereflexi těla. Především zmíněné a diskutované dýchání "do zad". Jde o základní dechový předpoklad profesionálních zpěváků. Zpěvu jsem se věnoval spíše zálibou a před několika lety jsem začal navštěvovat výuku zpěvu pod vedením profesionálního operního zpěváka. Dýchání do zad bylo jen jedno z velmi mnoho mých překvapivých objevů Dokonce v rámci výuky ve světových špičkových školách Vás například lektor nechá mírně nakloněné, zády na jeho dlaň a musíte se naučit mírné zvedání těla jen pomocí dechu (do zad) Učil jsem se také například se zavázaným hrudníkem, protože zpěvák by měl mít automatizované roztažení hrudního koše pro správné fungování cirkulace vzduchu a umělé sevření (rozumnou silou) ho nutí si tento zvyk vybudovat.

Je toho mnoho, doporučuji pro skutečné zájemce vyhledat odborníky v praxi. I pár lekcí Vás posune velmi daleko. Každý možná nestojí o náročnější, často nákladnou výuku u profesionálů, ale sám za sebe poradím, že až u profesionální výuky jsem vnitřně překonal bariéry, které často vznikají díky radám laiků. Na všechno tohle jsem pomyslel, když jsem četl tuto diskuzi. Závěrem uvedu pár mých hlavních doporučení:

1)
Každý máme jiný hlas, tělo, styl... Profesionál to pozná a umí Vám individuálně poradit. Obecné cvičení vhodné pro všechny (přes web atd) ztěží existuje. Takže není lehké se dohodnout, kdo má pravdu a kdo ne - záleží, kdo rady používá.

2)
Pokud se Vám něco nezdá, ptejte se na foniatrii, tam Vám i řeknou, jak tedy dýcháte, zpíváte... Dokonce to uvidíte Pak budete mít jasno, jak na tom jste. Péče o hlasivky je nutný zákad.

3)
Zpěv je o emocích, pocitech, rozpoložení, spánku... Naše mysl tvoří na kvalitě, lesku a konturách hlasu velmi mnoho! Takže byť jen zdánlivě zbytečné soustředěné myšlení nad prací těla při zpěvu je důležité.

4)
Hlas je úžasný nástroj, ale vyžaduje rutinní cvičení. Práce na technice se může zdát složitá, ovšem chce to čas, často několik let dřiny.

5)
Rozumný zpěvák zpívá to, co zvladne a postupuje opatrně od lehkého k těžšímu. Repertoár a složitost je však u každého trochu odlišná.

Přeji všem mnoho úspěchů

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Kalendář

<< Září 2023 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1 2 3
 4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728 

Přihlášení

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
FOLKtime.cz
 

Poslechněte si...

  • Country Rádio
  • Rádio Folk
  • Rádio Proglas
  • Rádio Samson
  • Rádio ČRo Olomouc